Persiapan Juru Dakwah

1. Ilmu Pengetahuan yang Luas

Hendaknya setiap juru dakwah memiliki ilmu yang memadai guna dalam sebagai pokok hukum untuk mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh juru dakwah. Ilmu sangat vital diperlukan oleh para juru dakwah karena dengan memiliki ilmu seorang juru dakwah bisa berpandangan luas, mengetahui apa yang di sampaikan baik dengan perbuatan dan perkataan kepada para penerima dakwah.

2. Iman yang Kuat

Iman yang kuat berarti keyakinan yang tebal dengan dilandaskan oleh ilmu pengetahuan yang benar-benar berasal dari Tuhan Sang Pemilik Ilmu. Dengan Iman yang kuat seorang pendakwah bisa benar-benar tegar dan teguh dalam menyampaikan syariat Islam di muka bumi ini. Masa-masa kemunduran umat Islam sekarang ini menuntut para pendakwah memiliki iman yang tebal. Karena pada masa sekarang masyarakat telah banyak menganggap remeh juru dakwah dan kesulitan yang diterima juru dakwah lebih berlipat ganda. Sebaliknya apabila seorang pendakwah memiliki iman yang lemah justru dia dengan hal tersebut dapat menjerumuskan orang-orang yang didakwahinya kepada jalan keburukan.

Hasil dari iman yang kuat adalah timbulnya rasa Cinta kepada Allah, Rasulullah dan jalan dakwah yang di laluinya. Dengan rasa cinta ini seorang pendakwah tetap merasa syukur kepada Allah walaupun dia di timpa kesulitan yang terus datang.

Continuar leyendo

data:olderPageTitle

follow me